Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Celiny, Ireneusza i Euzebiusza
niedziela, 15 Grudzień 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Zasady segregacji w Gminie Świeszyno

segregacjasegregacja

 

INFORMACJA

 Zgodnie z  Uchwałą Rady Gminy Świeszyno Nr V/26/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty (Dz. Urz. Woj.  Zachodniopomorskiego poz. 747) Wójt Gminy Świeszyno zawiadamia, że od dnia
1 marca 2019 roku wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi uległy zmianie.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 11,00 zł za osobę. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny  stawka wynosi  22,00 zł za osobę.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu.

    Termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 15-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.