Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Małgorzaty, Marty i Wiktora
piątek, 22 luty 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Wyprawka szkolna

Wyprawka szkolna 2015/2016

Zgodnie z uchwałą w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” i rozporządzeniem w sprawie „szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych”, pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników przysługuje:

-  uczniom klasy III szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin w których dochód nie przekracza 574 zł netto na osobę w rodzinie oraz pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, którym pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne
i społeczne (np. ciężka choroba, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie) i wytyczne rozporządzenia,

-  uczniom niepełnosprawnym wskazanym w rozporządzeniu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Wyprawka szkolna” udostępnione na stronie Kuratorium Oświaty w Szczecinie:

1) charakterystyka programu

2) ustalanie dochodu

 Wniosek o dofinansowanie należy złożyć u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub inne dokumenty przedstawiające sytuację materialną rodziny. Zwrot pieniędzy następuje po przedłożeniu dowodu zakupu (np. faktury) lub oświadczenia o dokonanym zakupie. Wypłaty dokonuje Zespół Oświaty Samorządowej, po otrzymaniu dotacji na wypłatę „Wyprawki szkolnej”.

Wzory wniosków

1. Wniosek uwzględniający kryterium dochodowe.

2. Wniosek dla ucznia niepełnosprawnego.

3. Wniosek dla ucznia, pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego.

 

Zakładana wysokość dofinansowania w roku 2015 zamieszczona jest w załączonej tabeli >>>kliknij tutaj<<<