Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Antoniego, Kamila i Teodora
czwartek, 17 styczeń 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Straż Gminna (SG)

 

Funkcję Komendanta Straży Gminnej sprawuje:
Podległość: Komendant Straży Gminnej podlega bezpośrednio pod Wójta Gminy.
tel: +48 943 419 662
tel. kom. +48 604 908 112
e-mail: sg@swieszyno.pl
Miejsce i godziny przyjmowania interesantów:
Świeszyno 15 w godzinach urzędowania

 

Straż Gminna w Świeszynie informuje, że po godz. urzędowania
w sprawach pilnych należy kontaktować się z Policją pod nr tel. 997, 112
lub Dzielnicowym tel. 571 323 692, 94 341 96 31

 

 

 

Do zadań Straży Gminnej w Świeszynie należy:

 

1)      ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2)      czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

3)      kontrola publicznego transportu zbiorowego - w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13),

4)      współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

5)      zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

6)      ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

7)      współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

8)      doprowadzanie osób nietrzeźwych do miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

9)      informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

10)  konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.