Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Darii, Mateusza i Marka
sobota, 21 Wrzesień 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Stanowisko ds. rejestrów ludności (RLD)

Dane kontaktowe:
 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Krzysztof KuszczakRejestry ludności94 3160145

k.kuszczak@swieszyno.pl

2
 

Jeżeli zmieniliści Państwo miejsce zamieszkania lub planujecie wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwający dłużej niż 6 miesięcy  to na stanowisku ds. rejestrów ludności powinniście dokonać zameldowania na pobyt stały lub czasowy albo zgłosić wyjazd poza granice.

Gościcie w swoim domu cudzoziemca, który przebywa w Polsce dłużej niż 14 dni to również na tym stanowisku powinien on dokonać zameldowania.

            Na stanowisku ds. rejestrów ludności załatwicie Państwo sprawę pierwszego dowodu osobistego, wymienicie dokument, który starcił ważność, a także zgłosicie jego zagubienie, kradzież  lub zniszczenie.

            Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały oraz ci którzy nie mają zameldowania na pobyt stały, a przebywają stale na obszarze gminy mogą na wniosek dopisać się do  Rejestru Wyborców, który obsługiwany jest na tym stanowisku.

            Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia. 

            Jeżeli Państwa rodzina jest wielodzietna (+3) to na tym stanowisku możecie złożyć wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny.