Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Dominiki, Dominika i Jana
wtorek, 04 Sierpień 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami (GN)

Dane kontaktowe:
 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Aleksandra PotykanowiczGospodarka nieruchomościami94 3160135

a.potykanowicz@swieszyno.pl

1
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami należy:

  1.   Prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, w szczególności:

1)    ewidencjonowanie nieruchomości;

2)    zapewnianie wyceny nieruchomości gminnych;

3)    zbywanie, nabywanie, wydzierżawianie, ustanawianie służebności, wynajmowanie, użyczanie, przekazywanie w zarząd, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości  wchodzących w skład zasobu;

4)    sporządzenie planu wykorzystania zasobu;

5)    składanie wniosków o założenie księgi wieczystej.

  2.   Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego.

  3.   Aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy, najmu.

  4.   Prowadzenie procedury wyłonienia rzeczoznawcy majątkowego i geodety.

  5.   Administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi.

  6.   Współdziałanie z zarządami Wspólnot Mieszkaniowych w sprawach związanych z lokalami użytkowymi.

  7.   Prowadzenie spraw dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości.

  8.   Ustalenie wysokości opłat adiacenckich z tytułu wybudowania infrastruktury.

  9.   Organizacja posiedzeń i obsługa Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

 10. Potwierdzanie pracy w gospodarstwie rolnym.

 11. Przyjmowanie i przetwarzanie wniosków dotyczących: wpisywania, zmieniania, zawieszania i wznowienia wpisów w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 12. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia gminy.