Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Dominiki, Dominika i Jana
wtorek, 04 Sierpień 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Stanowisko ds. Administracyjnych i obsługi sekretariatu (AS)

Dane kontaktowe:
 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Anna StankiewiczObsługa sekretariatu94 3160121

a.stankiewicz@swieszyno.pl

3
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu należy:

  1.   Zapewnienie obsługi organizacyjnej wójtowi, zastępcy wójta i sekretarzowi.

  2.   Prowadzenie kalendarza wójta.

  3.   Redagowanie pism w sprawach zleconych przez wójta.

  4.   Przepisywanie pism.

  5.   Sporządzanie odpisów i kopii pism.

  6.   Łączenie rozmów telefonicznych.

  7.   Umawianie spotkań zgodnie z poleceniem wójta.

  8.   Przygotowywanie i przekazywanie korespondencji do wysłania.

  9.   Przyjmowanie i wysyłanie wiadomości pocztą elektroniczną.

 10. Wypisywanie i ewidencjonowanie poleceń wyjazdów służbowych.

 11. Przygotowanie i obsługa sali konferencyjnej do narad i spotkań.

 12. Prowadzenie rejestru petycji, skarg i wniosków.

 13. Przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z wójtem lub sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych pracowników.

 14. Przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez wójta i sekretarza.

 15. Prenumerata czasopism oraz zamawianie literatury fachowej dla pracowników.

 16. Wywieszanie na tablicach ogłoszeń i zwrot ogłoszeń, informacji, obwieszczeń podlegających podaniu do publicznej wiadomości.

 17. Wykonywanie czynności związanych z funkcjami reprezentacyjnymi urzędu, dbałość o jego wystrój i estetykę.

 18. Prowadzenie centralnego rejestru umów zewnętrznych.

 19. Nadzorowanie wpisów do książki wyjść służbowych i prywatnych.

 20. Prowadzenie rejestru i zbioru wydanych upoważnień i pełnomocnictw.

 21. Prowadzenie  rejestru zarządzeń wójta.

 22. Prowadzenie książki kontroli.