Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Jadwigi, Leonarda i Teresy
wtorek, 15 Październik 2019

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Skarbnik

Skarbnikiem Gminy Świeszyno jest pani Bożena Hok

Tel.: 94 3160141
E-mail: b.hok@swieszyno.pl
Pokój nr 9 

Przyjmuje interesantów w godzinach:

 kliknij tutaj aby sprawdzić 

Do zadań Skarbnika Gminy - głównego księgowego budżetu należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów budżetu gminy,
 2. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
 3. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 4. prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:
  • zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
  • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
  • nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez Referat Finansowo-Podatkowy oraz jednostki organizacyjne gminy,
 5. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Wójta,
  • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań.
 6. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,
  • wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,
  • wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian,
  • następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania,
 7. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,