Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Brunona, Jana i Andrzeja
niedziela, 12 lipiec 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Dane kontaktowe:
 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Ewa Jacewicz stanowisko ds. zamówień  publicznych94 3160151

e.jacewicz@swieszyno.pl

5
 

Do zadań samodzielnego stanowiska ds. zamówień  publicznych należy:

 

1)    przygotowywanie merytoryczne i prowadzenie postępowań w trybie i na zasadach określonych  w przepisach dotyczących zamówień publicznych;

2)    prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie ustalonym Regulaminem udzielania zamówień publicznych;

3)    doradztwo pracownikom i jednostkom organizacyjnym Gminy w sprawie zamówień publicznych;

4)     przygotowywanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem elementów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostarczanych przez poszczególne stanowiska pracy;

5)    zabezpieczenie i przechowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

6)    sporządzanie i koordynowanie umów zawieranych przez Gminę Świeszyno w zakresie zamówień publicznych;

7)    udział w pracach Komisji przetargowej Urzędu Gminy Świeszyno;

8)    sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;

9)    prowadzenie rejestru zamówień publicznych;

10) opracowanie merytoryczne Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz treści ogłoszenia o zamówieniu;

11) publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli są przekazywane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich;

12) przekazanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie zgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych;

13) udzielanie wyjaśnień wykonawcy w terminach zgodnych z ustawą prawo zamówień publicznych;

14) opracowanie rocznego planu zamówień publicznych oraz jego aktualizacja w trakcie roku;

15) prowadzenie transportu publicznego zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym tj. badanie i analiza potrzeb przewozowych na terenie gminy, zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, określenie przystanków komunikacyjnych i dworców których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego.