Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Kacpra, Justyny i Łucji
wtorek, 26 Wrzesień 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Rynek pracy dostępny dla rodziców

żłobek

Projekt pn. „Rynek pracy dostępny dla rodziców – Gmina Świeszyno stawia na żłobek!” realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.06.06.00-32-K024/18 z dnia 14 grudnia 2018 r.

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 545 440,40 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 545 440,40 zł

Dofinansowanie: 1 463 264,40 zł

Projekt realizowany jest w Żłobku Gminnym „Tęczowa Kraina” w Konikowie. Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 i osoby pracujące opiekujące się dziećmi do lat 3, będące w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.

Celem projektu jest utworzenie 32 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Świeszyno oraz jednocześnie zapewnienie możliwości powrotu do pracy 32 rodzicom sprawującym opiekę nad dziećmi. Realizacja niniejszego celu zostanie zapewniona m.in. poprzez wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do opieki nad dziećmi oraz poprzez finansowanie bieżącej działalności żłobka w okresie 24 miesięcy (01.09.2019 - 31.08.2021).

Zaplanowane w projekcie działania przyczynią się do osiągnięcia wskaźników zaplanowanych w ramach konkursu oraz założeń działania 6.6. Mierzalny efekt podjętej interwencji będzie wyrażony poprzez: - liczbę osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu, liczbę osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu oraz liczbę utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Okres realizacji projektu: 30.05.2019 r. - 31.08.2021 r.

 logo

logo