Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Darii, Mateusza i Marka
sobota, 21 Wrzesień 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Referat Finansowo-Budżetowy (RFB)

Dane kontaktowe:
 
Imię Nazwisko Stanowisko / Dział Telefon Email Nr pokoju
Remigiusz Szymański Skarbnik Gminy 94 3160141 r.szymanski@swieszyno.pl 9
Małgorzata Naszydłowska Księgowość 94 3160142 m.naszydlowska@swieszyno.pl 8
Małgorzata Sobczyk Podatki i opłaty lokalne 94 3160143 m.sobczyk@swieszyno.pl 8
Kamila Kołodziej Księgowość 94 3160132 k.kołodziej@swieszyno.pl 12
Edyta Łukawska Księgowość 94 3160133 e.lukawska@swieszyno.pl 12
Anna Szatkowska Rozliczenia komunalne 94 3160125 a.szatkowska@swieszyno.pl 13
Żaneta Klimczak Rozliczenia komunalne 94 3160124 z.klimczak@swieszyno.pl 13
Monika Socha Windykacja 94 3160129 m.socha@swieszyno.pl 13
 

Referat ten wykonuje wszelakie czynności związane z budżetem gminnym i strategią finansową, dotacjami finansowymi przyznawanym organizacjom pozarządowym, przeprowadzaniem kontroli wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Mogą tu Państwo między innym załatwić sprawy związane z:

- wymiarem podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego dla osób fizycznych;

- windykacją należności gminy, postępowaniami egzekucyjnymi oraz wpisami na hipoteki;

- uzyskaniem zaświadczeń o zadłużeniach lub niezaleganiu z należnościami podatkowymi;

- odroczeniem lub rozłożenie na raty należności podatkowych od osób fizycznych;

- poborem opłat eksploatacyjnych, wymiar, ewidencja księgowa i egzekucja podatku od środków transportowych od osób fizycznych;

- rozliczeniem za usługi: dostawa wody, odprowadzanie ścieków, najem lokali;

- odpracowywaniem przez osoby fizyczne zaległości: czynszowych, eksploatacyjnych i innych należności cywilno-prawnych.