Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Jadwigi, Leonarda i Teresy
wtorek, 15 Październik 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Referat ds. Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych

Dane kontaktowe:
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Marek BrzostkoKierownik690 990 161m.brzostko@swieszyno.plŚwieszyno 36
Marta Babińskaturystyka i kultura fizyczna690 990 836m.babinska@swieszyno.plŚwieszyno 36
Paulina Kołodziejczykkultura i zdrowie535 005 082p.kolodziejczyk@swieszyno.plŚwieszyno 36

 

 

Do zakresu działania Referatu ds.  Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych należy:
- przygotowywanie i pisanie projektów, pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację zadań inwestycyjnych oraz nieinwestycyjnych;
- prowadzenie i rozliczanie projektów realizowanych ze środków pozabudżetowych;
- przygotowywanie materiałów do opracowywania programów wieloletnich i strategii rozwoju gminy;
- opracowywanie raportów, analiz i ocen dotyczących stanu gminy;
- współpraca z innymi samorządami w sprawach wspólnych przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków zewnętrznych;
- realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury, turystyki, sportu i rekreacji;
- nadzór merytoryczny nad działalnością świetlic wiejskich;
- udostępnianie świetlic wiejskich oraz obiektów rekreacyjnych i sportowych;
- współpraca z organizacjami pozarządowymi;
- nadzór nad realizacją funduszu sołeckiego;
- prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.