Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Łucji, Witolda i Doroty
wtorek, 25 czerwiec 2019

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Referat ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy (RIG)

Dane kontaktowe:
 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Wioletta RyndziewiczKierownik94 3160153w.ryndziewicz@swieszyno.pl1
Marek BrzostkoFundusze pomocowe i rozliczenia94 3160154m.brzostko@swieszyno.pl1
Aleksandra MendziakPlanowanie przestrzenne i budownictwo94 3160140a.mendziak@swieszyno.pl6
Ewa Zinowska-SuskaInwestycje i drogownictwo94 3160139e.suska@swieszyno.pl1
Anna Buras 94 3160 131a.buras@swieszyno.pl 
 

Do zakresu działania Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy należy:

 1. przygotowanie materiałów planistycznych Gminy,; realizacja zadań wynikających ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania;
 2. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;
 3. wydawanie wypisów lub wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 4. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z celu publicznego;
 5. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości;
 6. zarządzanie drogami gminnymi;
 7. prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
 8. realizacja zdań z zakresu oświetlenia drogowego, tym: prowadzenie ewidencji punktów świetlnych, realizacja zadań związanych z budową nowych, modernizacją, remontami i właściwym działaniem punktów istniejących;
 9. przygotowanie, prowadzenie, nadzór i rozliczanie gminnych inwestycji i remontów;
 10. pisanie, przygotowywanie wniosków, konkursów oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych i unijnych na realizacje inwestycji w Gminie oraz ich rozliczanie.