Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Albiny, Sebastiana i Zdzisławy
niedziela, 16 Grudzień 2018

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Referat ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy (RIG)

Dane kontaktowe:
 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Wioletta RyndziewiczKierownik94 3160153w.ryndziewicz@swieszyno.pl1
Marek BrzostkoFundusze pomocowe i rozliczenia94 3160154m.brzostko@swieszyno.pl1
Justyna StępieńOchrona Środowiska94 3160137j.stepien@swieszyno.pl5
Ewa JacewiczZamówienia publiczne94 3160147e.jacewicz@swieszyno.pl5
Aleksandra MendziakPlanowanie przestrzenne i budownictwo94 3160140a.mendziak@swieszyno.pl6
Ewa Zinowska-SuskaInwestycje i drogownictwo94 3160139e.suska@swieszyno.pl1
Anna Buras 94 3160 131a.buras@swieszyno.pl 
 

Referat ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy zajmuje się miedzy innymi:

- przygotowaniem materiałów planistycznych Gminy;

- prowadzeniem spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

- ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości;

- zarządzaniem drogami gminnymi;

- prowadzeniem spraw z zakresu zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, oświetlenia drogowego;

- realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska m.in. realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy;

- prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Świeszyno określonych w budżecie Gminy;

- pozyskiwanie środków pozabudżetowych i unijnych na realizacje inwestycji w Gminie oraz ich rozliczanie.

W referacie tym możecie Państwo również złożyć wniosek o:

- wydanie wypisów lub wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

- wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz z celu publicznego, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia;