Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Ferdynanda, Jana i Feliksa
wtorek, 30 Maj 2023

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (RGKM)

Dane kontaktowe:
 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
 Monika Telega

 Kierownik

94 3160128m.telega@swieszyno.pl2
Mirosław Szymanowski

z-ca kierownika

94 3160127m.szymanowski@swieszyno.pl2
Anna SzatkowskaGospodarka Komunalna94 3160 125a.szatkowska@swieszyno.pl4
Eliza ChodanowiczGospodarka Komunalna94 3160 126e.chodanowicz@swieszyno.pl4
Kamila MomotGospodarka Komunalna94 3160 134k.momot@swieszyno.pl4
 

 

Do zakresu działania Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej należy:

 1.  Eksploatacja i zarządzanie gminną infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną, w sposób zapewniający nieprzerwane dostawy usług, w standardzie zgodnymz obowiązującymi przepisami prawa.
 2.  Wykonywanie wszelkich czynności związanych z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (w tym utrzymania koszy i pojemników ulicznych).
 3.  Monitorowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 4.  Utrzymanie i gospodarowanie  mieszkaniowym zasobem gminy.
 5.  Prowadzenie spraw dotyczących współpracy gminy z zarządami wspólnot mieszkaniowych.
 6.  Prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki mieszkaniowej gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.
 7.  Prowadzenie spraw dotyczących polityki czynszowej;
 8.  Planowanie zadań remontowych w gospodarce lokalowej, bieżące przeglądy, prowadzenie książek obiektów gminnych.
 9.  Bieżąca konserwacja i utrzymanie placów zabaw, terenów zielonych (w tym koszenie terenów rekreacyjnych, boisk sportowych, placów zabaw) i innych składników mienia komunalnego.
 10. Zarządzanie środkami trwałymi i transportowymi służącymi do wykonywania powierzonych zadań.
 11. Prowadzenie i koordynowanie działań związanych z założeniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego.
 12. Prowadzenie spraw dotyczących przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych.
 13. Nadzór i organizowanie prac wykonywanych przez pracowników sezonowych, interwencyjnych, wykonujących roboty publiczne, prace społecznie-użyteczne oraz skierowane do pracy przez sądy powszechne.