Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Dominiki, Dominika i Jana
wtorek, 04 Sierpień 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (RGKM)

Dane kontaktowe:
 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
     
Mirosław Szymanowski

 Kierownik

94 3160127m.szymanowski@swieszyno.pl2
Anna TomczykEksploatacja sieci wod-kan94 3160128a.tomczyk@swieszyno.pl 2
Anna SzatkowskaGospodarka Komunalna94 3160 125a.szatkowska@swieszyno.pl4
Eliza ChodanowiczGospodarka Komunalna94 3160 126e.chodanowicz@swieszyno.pl4
Kamila MomotGospodarka Komunalna94 3160 122k.momot@swieszyno.pl4
Natalia Tytanicz-BiloGospodarka Komunalna94 3160126n.tytanicz-bilo@swieszyno.pl4
 

 

Do zakresu działania Referatu ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej należy:

  1.   Eksploatacja i zarządzanie gminną infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną, w sposób zapewniający nieprzerwane dostawy usług, w standardzie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.

  2.   Wykonywanie wszelkich czynności związanych z funkcjonowaniem gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (w tym utrzymania koszy i pojemników ulicznych).

  3.   Monitorowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

  4.   Utrzymanie i gospodarowanie  mieszkaniowym zasobem gminy.

  5.   Prowadzenie spraw dotyczących współpracy gminy z zarządami wspólnot mieszkaniowych.

  6.   Prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki mieszkaniowej gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej.

  7.   Prowadzenie spraw dotyczących polityki czynszowej;

  8.   Planowanie zadań remontowych w gospodarce lokalowej, bieżące przeglądy, prowadzenie książek obiektów gminnych.

  9.   Bieżąca konserwacja i utrzymanie placów zabaw, terenów zielonych (w tym koszenie terenów rekreacyjnych, boisk sportowych, placów zabaw) i innych składników mienia komunalnego.

 10. Zarządzanie środkami trwałymi i transportowymi służącymi do wykonywania powierzonych zadań.

 11. Prowadzenie i koordynowanie działań związanych z założeniem i utrzymaniem cmentarza komunalnego.

 12. Prowadzenie spraw dotyczących przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych.

 13. Nadzór i organizowanie prac wykonywanych przez pracowników sezonowych, interwencyjnych, wykonujących roboty publiczne, prace społecznie-użyteczne oraz skierowane do pracy przez sądy powszechne.