Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Darii, Mateusza i Marka
sobota, 21 Wrzesień 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (RGKM)

Dane kontaktowe:
 
Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
    4
Mirosław Szymanowski

 Kierownik

94 3160127m.szymanowski@swieszyno.pl4
Anna TomczykEksploatacja sieci wod-kan94 3160128a.tomczyk@swieszyno.pl 
Natalia Tytanicz-BiloGospodarka Komunalna94 3160126n.tytanicz-bilo@swieszyno.pl4
 

 

W referacie ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej mogą Państwo uzyskać informację lub załatwić wszelakie sprawy związane z:

- gminną infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną;

- gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

- mieszkaniowymi zasobami gminy oraz jej współpracą z zarządami Wspólnot Mieszkaniowych;

- konserwacją i utrzymaniem placów zabaw, terenów zielonych i innych składników mienia komunalnego;

- nadzorem i organizowaniem prac wykonywanych przez pracowników sezonowych, interwencyjnych, wykonujących roboty publiczne, prace społecznie-użyteczne oraz skierowane do pracy przez sądy powszechne.

 

Tryb i sposób zgłaszania niewłaściwego świadczenie usług przez odbierającego odpady komunalne

 Właściciele nieruchomości zgłaszają przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów do:

 -Urzędu Gminy Świeszyno, 76-024 Świeszyno 71,

-niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia roboczego) 

- w formie: osobistej, na piśmie, telefonicznej tel. 094-316-01-21 (20) lub drogą elektroniczną odpady@swieszyno.pl