Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Kacpra, Justyny i Łucji
wtorek, 26 Wrzesień 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Operacja pn. „Kulturalna przestrzeń turystyczno-rekreacyjna w Świeszynie”, realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie nr 01137-6935-UM1611813/22 z dnia 9 stycznia 2023 roku w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu : 129 000,00 zł
Dofinansowanie: 82 082,00 zł
Okres realizacji operacji: styczeń – lipiec 2023 r.

Realizacja projektu polegać będzie na zagospodarowaniu elementami małej architektury terenu znajdującego się przy Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Gminy Świeszyno. Inwestycja obejmie budowę wiat oraz wyposażenie ich w  zestawy piknikowe. Zostanie stworzone bezpieczne miejsce na palenisko wraz z nowymi ławkami. Zamontowana zostanie również barierka zabezpieczająca oraz wykonane zostaną nasadzenia roślin w nowych donicach.

A
a

a