Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Ryszarda, Teodora i Romualda
wtorek, 07 luty 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Konsultacje społeczne

Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym przy opracowaniu projektu dokumentu

pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020 r. dla Gminy Świeszyno"

 

Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak, zaprasza do udziału w spotkaniu przy opracowaniu projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Świeszyno na lata 2016-2020”.

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN) to dokument o znaczeniu strategicznym. Wskazuje się w nim działania prowadzące do transformacji wszystkich sektorów gospodarki, której efektami będą: redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

PGN wspiera realizację działań na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego, podpisanego w 2008 r. przez 27 państw Unii Europejskiej, wyznaczający osiągnięcie do końca 2020 roku trzech celów tj.:

- zwiększenie efektywności energetycznej o 20%,

- zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych o 20% (dla Polski 15%),

- redukcja emisji gazów cieplarnianych o 20%.

Posiadanie ww. dokumentu będzie stanowiło w przyszłości warunek uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji na terenie Gminy Świeszyno ze środków finansowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27.06.2016 r. o godz. 17:00 w Multimedialnym Centrum Kultury e-Eureka – Biblioteka Publiczna w Świeszynie, Świeszyno 36 i będzie miało formę wykładu oraz panelu dyskusyjnego.

W trakcie wykładu wprowadzimy Państwa w tematykę PGN (Planu Gospodarki Niskoemisyjnej) wraz z informacją o finansowaniu Gospodarki Niskoemisyjnej 
m.in.  o pozyskiwaniu środków finansowych z programów tj. :

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;

- Regionalne Programy Operacyjne;

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI KONIKOWO

Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak zaprasza na spotkanie w dniu 15 czerwca 2016r., godz. 18.00  w związku z realizacją zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Konikowo” – osiedle za szkołą i za kościołem.

Miejsce spotkania: świetlica wiejska w Konikowie celem zapoznania się z planem dróg oraz wjazdami do posesji.

Do pobrania:

Koncepcja przebudowy dróg w Konikowie

spotkaniu informacyjnym przy opracowaniu projektu dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020 r. dla Gminy Świeszyno”