Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Ferdynanda, Jana i Feliksa
wtorek, 30 Maj 2023

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Koła Gospodyń Wiejskich

 • Koło Gospodyń Wiejskich z Konikowa

Siedzibą powstałego w 2013 roku Koła jest świetlica wiejska w Konikowie. Początkowo organizacja liczyła 20 członkiń, a w chwili obecnej liczba ta przekracza 30. 17 grudnia 2018 roku Koło zostało oficjalnie zarejestrowane pod nazwą „Koło Gospodyń Wiejskich w Konikowie”.

Od początku swojej prężnej działalności KGW było organizatorem wielu wycieczek, imprez okolicznościowych na rzecz lokalnej społeczności, spotkań mikołajkowych i choinkowych czy warsztatów florystycznych nad którymi pieczę sprawowała Pani Ania Piotrowska.

Działalność Koła nie ogranicza się tylko do działalności społecznej. Panie chętnie biorą udział w akcjach charytatywnych, np. zbiórkach pieniędzy i rzeczy dla pogorzelców.

W listopadzie 2018 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich powstał chór Konikowianki.

KGW Konikowo

 

 

 • Koło Gospodyń Wiejskich „Radwianki” z Niedalina

Koło liczy 19 członków. Członków, ponieważ w kole czynny udział biorą również mężczyźni. Chętnie i z sukcesami KGW uczestniczy w imprezach gminnych oraz konkursach. Koło zajęło 1. Miejsce w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w kategorii wypiek wielkanocny. KGW wzięło udział w Przeglądzie „Rewia Palm Wielkanocnych” organizowanym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Chętnie biorą udział także działaniach charytatywnych. W lipcu 2019 roku po raz pierwszy wzięli udział w kongresie Kół Gospodyń Wiejskich w Białym Borze. Szczególnym zainteresowaniem podczas kongresu cieszyły się kotleciki z nadzieniem ziemniaczanym.

 KGW Radwianki

 

 • Koło Gospodyń Wiejskich „Marysieńki” ze Świeszyna

To 37 aktywnych członkiń, które odnoszą sukcesy kulinarne. Zajęły I miejsce w konkursie na potrawę jarską na dożynkach Powiatowych w Bobolicach. „Marysieńki” organizują wydarzenia kulturalne jak np. „Spotkanie z folkiem”, podczas którego wystąpiły lokalne zespoły tj. Jarzębiny, Cecylianki, Jagody, Karpaty, Konikowianki, Kamerton 3 oraz zespoły z gmin sąsiadujących, np. Dobrowianki, Radość Florianki, Popowianki.  Panie aranżują także festyny
i wycieczki o charakterze otwartym dla wszystkich mieszkańców Gminy. Chętnie włączają się
w akcje charytatywne.

 KGW Marysieńki

 

 

 • Koło Gospodyń Wiejskich z Niekłonic

To najmłodsze koło, bo powstałe w listopadzie 2019 roku, tworzy je 17 pań. Główną specjalizacją koła są kulinaria i rękodzieło. Choć koło powstało stosunkowo niedawno, to bardzo aktywnie działa angażując się w tworzenie stroików bożonarodzeniowych i opiekując się świetlicą wiejską w Niekłonicach. Chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych.

 KGW Niekłonice

 

 • Koło Gospodyń Wiejskich z Giezkowa

Koło liczy 31 pań i dwóch panów. Członkowie aktywnie uczestniczą w imprezach gminnych gdzie można skosztować pysznych potraw oraz własnej produkcji nalewek czy syropów. KGW chętnie bierze udział w warsztatach oraz wystawach organizowanych przez KOWR Polska Smakuje. Chętnie włączają się w akcje charytatywne.

 KGW Giezkowo