Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Kacpra, Justyny i Łucji
wtorek, 26 Wrzesień 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)

Dane kontaktowe:

Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Irena CzenkoKierownik94 3160145i.czenko@swieszyno.pl2

 

Do zadań kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:  

1.Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów.

 2.Przyjmowanie oświadczeń:

− o wstąpieniu w związek małżeński

− o wyborze nazwiska, jaki będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone w małżeństwie,

− o uznaniu dziecka,

− o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,

− o zmianie imienia(imion)dziecka,

− małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa;

3.Wydawanie decyzji w sprawach;

− sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,

− skrócenia miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,

− wpisanie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granica do polskich ksiąg stanu cywilnego,

− odtworzenie treści aktu sporządzonego za granicą,

− zmiana imion i nazwisk(ustalenie pisowni imion i nazwisk);

4.Wydawanie zaświadczeń;

− stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

− o zdolności prawnej dla obywateli polskich do zawarcia związku małżeńskiego za granicą ,

− o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku,

− o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego;

− innych zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego;

5.Sporządzanie odpisów z aktów stanu cywilnego;

6.Nanoszenie wzmianek marginesowych i przypisków w aktach stanu cywilnego;

7.Prowadzenie statystyki urodzeń, małżeństw i zgonów,

8.Występowanie z wnioskami o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie;

9.Organizacja jubileuszy

10.Przechowywanie ksiąg stanu cywilnego i prowadzenie archiwum,

11.Rejestrowanie, udostępnianie i usuwanie niezgodności  danych w rejestrach: PESEL,  Mieszkańców, Dowodów Osobistych, BUSC, Danych Kontaktowych.

12.Wydawanie zaświadczeń z rejestrów.

13.Powiadamianie innych organów o niezgodnościach w rejestrach.

14.Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z niedopełnieniem obowiązku zameldowania lub wymeldowania się.

15.Prowadzenie i obsługa stałego rejestru wyborców.

16.Obsługa platformy wyborczej.

17.Przekazywanie sprawozdań z rejestru wyborców.

18.Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców.

19.Prowadzenie spraw z zakresu obsługi dowodów osobistych,  w tym przyjmowanie wniosków, wydawanie dowodów  osobistych, zaświadczeń, współpraca w tym zakresie z Policją.

20.Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

21.Wydawanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

22.Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.