Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Brunona, Jana i Andrzeja
niedziela, 12 lipiec 2020

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (USC)

Dane kontaktowe:

Imię NazwiskoStanowisko / DziałTelefonEmailNr pokoju
Irena CzenkoKierownik94 3160145i.czenko@swieszyno.pl2
     

 

Do zadań kierownika urzędu stanu cywilnego należy:  

 1.  Dokonywanie rejestracji stanu cywilnego w rejestrze stanu cywilnego.
 2.  Dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
 3.  Prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
 4.  Zasilanie rejestru pesel danymi dotyczącymi stanu cywilnego.
 5.  Występowanie o nadanie lub zmianę numeru pesel w przypadkach określonych w ustawie.
 6.  Przekazywanie danych dla potrzeb statystyki publicznej.
 7.  Przenoszenie aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.
 8.  Przechowywanie aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych w archiwum USC.
 9.  Przekazywanie aktów stanu cywilnego oraz akt zbiorowych do archiwum państwowego.
 10. Przygotowywanie wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie i organizowanie uroczystości.
 11. Sporządzanie testamentu alograficznego.
 12. Wydawanie decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska.
 13. Rejestrowanie danych w rejestrze pesel i rejestrze mieszkańców w związku z zameldowaniem w miejscu pobytu stałego lub czasowego, wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego lub czasowego, zgłoszeniem wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotem z wyjazdu poza granice RP.
 14. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców.
 15. Prowadzenie postępowań administracyjnych związane z niedopełnieniem obowiązku zameldowania lub wymeldowania się.
 16. Usuwanie niezgodności w rejestrze pesel lub rejestrze mieszkańców.
 17. Powiadamianie innych organów o niezgodnościach w rejestrach.
 18. Wydawanie zaświadczeń z rejestrów.
 19. Prowadzenie i obsługa stałego rejestru wyborców.
 20. Obsługa platformy wyborczej.
 21. Przekazywanie sprawozdań z rejestru wyborców.
 22. Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców.
 23. Koordynacja i nadzór spraw związanych z wyborami i spisami.
 24. Prowadzenie spraw dotyczących przyjęcia repatriantów.
 25. Koordynacja i nadzór nad sprawami związanymi ochroną danych osobowych.