Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Ferdynanda, Jana i Feliksa
wtorek, 30 Maj 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świeszynie

Projekt pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świeszynie” realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr 2019/0049/8533/SubA/DIS/SP/18 z dnia 04.06.2019 r.

Projekt współfinansowany środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

Całkowita wartość projektu:  8 912 347,11 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 8 322 699,77 zł

Dofinansowanie: 2 151 400,00 zł

Projekt pn. „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji” realizowany zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 05.03.2020 r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 7 354 260,58 zł

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 6 153 846,15 zł

Dofinansowanie: 3 999 999,98 zł

W tym:

- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 384 615,37 zł

- ze środków budżetu państwa: 615 384,61 zł

Projekt współfinansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 296 390,00 zł.

Przedmiotem projektu nowoczesnej, pełnowymiarowej hali sportowej wraz z trybunami oraz zapleczem sanitarno-szatniowym, salą konferencyjną, siłownią i salą fitness. Zakupione zostanie niezbędne wyposażenie pomieszczeń. Budynek wyposażony zostanie w instalację fotowoltaiczną. Ponadto wybudowany zostanie plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, przebudowany zostanie wjazd oraz wykonane będą drogi dojazdowe i chodniki.

Okres realizacji projektu: 22.09.2020 r.  - 30.12.2022 r.

hala

hala

 

hala

hala

 

logotypy

logotypy