Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Ferdynanda, Jana i Feliksa
wtorek, 30 Maj 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Świadczenie rodzicielskie

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 

Od 1 stycznia 2016 r, obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie. 1000 zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, mogą otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Ze świadczenia mogą skorzystać miedzy innymi:

- studenci;

- osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie);

- osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych;

- zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie pobierają zasiłku  macierzyńskiego.

Ze świadczenia mogą skorzystać również rodzice, których dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od
1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

Nowe świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka, przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego w tym samym czasie przysługuje jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci.

Jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka. Rodzic po świadczenie może się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od dnia porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

 

Uwaga!
Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Wniosek o świadczenie rodzicielskie można składać w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeszynie Niedalino Nr 29A od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15.

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018 PRZYJMOWANE BĘDĄ OD 1 SIERPNIA 2017 roku.