Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Juliusza, Jana i Magdaleny
środa, 27 Maj 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Informujemy, że Gmina Świeszyno planuje ubiegać się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego „Programu Antysmogowego”.

Program ten skierowany jest do osób fizycznych i oznacza szansę na dofinansowanie mieszkańcom Gminy Świeszyno wymiany źródeł ciepła. Działanie 2.14 RPO WZ „Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy”, zakłada możliwość finansowania likwidacji szkodliwego dla środowiska źródła ciepła, a więc pieca węglowego lub kotła na węgiel i zastąpienie go nową jednostką wytwarzającą ciepło w oparciu o spalanie gazu lub inne źródło energii.

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie jest Gmina. Projekt, którego beneficjentem będzie Gmina Świeszyno zakłada, że w przypadku uzyskania dofinansowania, osoby fizyczne będą mogły otrzymać wsparcie w wysokości 7 500,00 zł na wymianę starego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (kwota ryczałtowa określona na jedno gospodarstwo domowe), na nową, niskoemisyjną jednostkę wytwarzania energii cieplnej.

Aby wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie potrzebne są jednak konkretne dane. W związku z tym, osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania, proszone są o wypełnienie załączonej ankiety i dostarczenie jej do dnia 31.07.2019 r. do Urzędu Gminy w Świeszynie (biuro podawcze). Celem ankiet jest określenie skali zapotrzebowania mieszkańców Gminy Świeszyno na wymianę dotychczasowego systemu ogrzewania na niskoemisyjne. Ankieta nie jest wnioskiem o dofinansowanie.

Po rozstrzygnięciu przez Urząd Marszałkowski konkursu dla gmin, mieszkańcy będą składać uproszczone wnioski o pomoc finansową bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Świeszynie.

Nabór wniosków dla gmin trwa do 30 sierpnia 2019 r. Rozstrzygniecie konkursu planowane jest w listopadzie bieżącego roku.

Okres realizacji projektu: od 2020 od 2023 roku