Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

Imieniny: Adriana, Natalii i Jerzego
wtorek, 27 lipiec 2021

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

XXXII sesja Rady Gminy Świeszyno

Przedstawiamy porządek obrad XXXII sesji Rady Gminy Świeszyno w dniu 29 października 2020 r. w Multimedialnym Centrum Kultury „e-Eureka” – Biblioteka Publiczna w Świeszynie o godz. 10:00

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego o pracach rady w okresie między sesjami.
 6. Informacje Przewodniczącego komisji o pracy komisji Rady w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Świeszyno w okresie między sesjami Rady Gminy Świeszyno.
 8. Sprawozdanie Wójta z realizacji uchwał z XXXI sesji Rady Gminy.
 9. Sprawozdanie ZOS z realizacji zadań edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 oraz przygotowanie do realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021, w tym dowozu uczniów do szkół.
 10. Podsumowanie sezonu letniego, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 11. Informacja Komisji Rewizyjnej o kontroli mienia gminnego znajdującego się na stanie sołectw Gminy Świeszyno.
 12. Analiza oświadczeń majątkowych radnych.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:

 1)    Uchwała Nr XXXII/165/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok;

 2)    Uchwała Nr XXXII/166/20 Rady Gminy Świeszyno  z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świeszyno na lata 2020 - 2028;

 3)    Uchwała Nr XXXII/167/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;  

 4)    Uchwała Nr XXXII/168/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla części obrębu ewidencyjnego Świeszyno;

 5)    Uchwała Nr XXXII/169/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Świeszyno dla fragmentów wsi Giezkowo;

 6)    Uchwała Nr XXXII/170/20 Rady Gminy Świeszyno z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Dunowie.

14. Zapytania i interpelacje radnych.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Sprawy organizacyjne.

17. Zamknięcie obrad.