Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Henryka, Jerzego i Arnolda
środa, 19 luty 2020

BIP

Herb Świeszyno

 • 4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

XIV sesja Rady Gminy Świeszyno

Przedstawiamy porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Świeszyno , która odbędzie się na Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Świeszynie w dniu 6 września 2019 r.

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał:
 1. Uchwała Nr XIV/78/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Świeszyno na rok 2019;
 2. Uchwała Nr XIV/79/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świeszyno na lata 2019-2025;
 3. Uchwała Nr XIV/80/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
 4. Uchwałą Nr XIV/81/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świeszyno;
 5. Uchwała Nr XIV/82/19 Rady Gminy Świeszyno z dnia 6 września 2019 r. w sprawie regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję w latach 2020-2023.
 1. Zamknięcie obrad.