Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

eBOK podatki

Imieniny: Ferdynanda, Jana i Feliksa
wtorek, 30 Maj 2023

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Wyposażenie i sprzęt ratownictwa dla jednostek OSP Gminy Świeszyno

Wójt Gminy Świeszyno Pani Ewa Korczak podpisała wczoraj umowę na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Świeszyno. Otrzymana dotacja celowa wynosi 90 000,00 zł, przy wkładzie własnym Gminy w wysokości 910,00 zł.
Dzięki temu każda z trzech jednostek otrzyma wyposażenie ratownicze o wartości 30 000,00 zł. Zakupione zostaną ubrania specjalne, buty specjalne, rękawice specjalne, rękawice techniczne, hełmy, kominiarki, okulary do hełmu i latarki nahełmowe.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.