Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Łucji, Witolda i Doroty
wtorek, 25 czerwiec 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych

W miesiącu marcu zakończyły się walne zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Mierzymiu, Świeszynie, Strzekęcinie i Niedalinie.

W zebraniach uczestniczyli członkowie poszczególnych jednostek, a także przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie w osobach:

st. bryg. Mirosław Pender Komendant Miejski PSP,

mł. Bryg. Adam Litwin,

oraz przedstawiciele Zarządu Gminnego ZOSP RP w Świeszynie w osobach:

Ewy Korczak – Prezesa ZG ZOSP, Wójt Gminy Świeszyno,

Bogdana Mikołajka – Komendanta Gminnego ZOSP RP w Świeszynie.

 Celem zebrań było przedstawienie:

- sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego za rok 2018,
- planu działalności i planu finansowego na rok 2019,
- udzielenie absolutorium zarządowi.

Każdy Zarząd OSP otrzymał absolutorium jednogłośnie.

 Nasze jednostki przedstawiły szczegółowe sprawozdania z działań bojowych oraz działań statutowych OSP. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych danych statystycznych i finansowych.

Wszystkich strażaków czynnych w jednostkach OSP jest 143 druhów, w tym biorących udział w akcjach 64 druhów. W 2018 roku w szkoleniach podnoszących kwalifikację wzięło udział 28 druhów.

W 2018 roku na terenie gm. Świeszyno doszło do 96 zdarzeń, w tym: 32 pożary, 58 miejscowych zagrożeń oraz 6 fałszywych alarmów.

Jednostki OSP otrzymały dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne środki finansowe:

- Gminy Świeszyno: 31 900,00 zł

- dotacje zewnętrzne: 43 000,00 zł

- z Ministerstwem Sprawiedliwości – Departamentu Funduszu Sprawiedliwości: 35 159,10 zł, w ramach tej dotacji zakupiono:

- 2 torby ratownictwa medycznego R-1 PSP kompletna,

- 3 defibrylatory ZOLL  AED,

- piłę ratownicza do szyb klejonych,

- zabezpieczenie poduszek powietrznych pojazdów,

- zestaw uniwersalnych podpór stabilizujących,

- plandeka wielofunkcyjna.

 Pozostałe środki finansowe z dotacji dla jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych przeprowadziły remonty strażnic, zakupiono umundurowanie bojowe oraz niezbędne wyposażenie strażnic, wozów ratowniczo-gaśniczych. W 2018 roku w ramach upowszechnienia bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży Ochotnicza Straż Pożarna zaangażowała się w organizację konkursów dla dzieci, których tematyka związana była z przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się czadu i ognia. W ramach konkursów nagrodzono 33 uczennic i uczniów Szkół Podstawowych w Zegrzu Pomorskim, Konikowie, Dunowie, Świeszynie oraz Gimnazjum w Świeszynie. Druhowie uczestniczyli w pogawędkach w szkołach i instytucjach samorządowych. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Świeszyno aktywnie uczestniczyły w życiu społecznym gminy oraz zabezpieczały pod względem bezpieczeństwa i  porządku: festyny, imprezy kulturowe  oraz zabezpieczały uroczystości kościelne.

osp

osp