Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

eBOK woda

Imieniny: Jerzego, Tymona i Konrada
poniedziałek, 19 kwiecień 2021

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Uwaga! Gmina rozpoczyna kontrolę deklaracji śmieciowych

logo

Kontrola deklaracji śmieciowych – weryfikacja wskaże osoby nieujęte w złożonych deklaracjach.

 Wójt Gminy informuje, że prowadzona jest weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod kątem liczby osób zamieszkujących.

 Weryfikacja prowadzona jest w oparciu o dane pochodzące z kilku źródeł:

- dokumenty uprawniające do pobierania świadczenia 500+,

- dokumenty przyjęcia dzieci do szkół i przedszkoli,

- dokumenty meldunkowe,

- dokumenty o dostarczanie wody i odbiór ścieków,

- dokumenty pomocy społecznej, wywiad środowiskowy, inne.

 Zatem proszę zweryfikować czy informacja o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość podana w deklaracji jest zgodna ze stanem faktycznym. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w odniesieniu do liczby osób zamieszkujących proszę o niezwłoczne złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Gminy   w Świeszynie, Świeszyno 71.

 Pamiętajmy! Deklarację „śmieciową” składamy w miejscu zamieszkania. Składajmy deklarację zgodnie ze stanem faktycznym. Każdy z nas wytwarza śmieci, niezależnie od wieku i rodzaju zajmowanej nieruchomości. Nie zgłaszając właściwej liczby domowników obarczasz opłatami za śmieci pozostałych mieszkańców gminy.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, właściciel nieruchomości zostanie wezwany do wyjaśnień. Apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości, u których wystąpiła zmiana dotycząca liczby osób zamieszkujących nieruchomość o złożenie nowej deklaracji. Deklaracja złożona niezgodnie ze stanem faktycznym stanowić będzie podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego.

 

 

Wójt Gminy

Ewa Korczak