Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Bartłomieja, Jerzego i Michaliny
sobota, 24 Sierpień 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa

plakat

Informujemy, że w związku z pracami nad aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa trwają konsultacje społeczne zarysu strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa do 2030 r. opracowanego przez Zespół ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie zachodniopomorskim po kierownictwem pana Marka Subocza Wicewojewody Zachodniopomorskiego.

Jest to dokument o niezwykłej wadze, zarówno dla rozwoju rolnictwa zachodniopomorskiego, jak i obszarów wiejskich.

Wszelkie informacje dotyczące tworzonej strategii województwa zachodniopomorskiego można znaleźć na stronie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach: www.zodr.pl w zakładce „Strategia, wieś i rolnictwo”.

Dzięki załączonemu formularzowi, który stanowić będzie formę konsultacji społecznych można wnosić swoje uwagi do tego strategicznego dokumentu. Wszystkich rolników i mieszkańców obszarów wiejskich zachęcamy do wzięcia aktywnego udziału w tworzeniu strategii naszego regionu.

Do pobrania: