Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Grzegorza, Elżbiety i Walerii
niedziela, 17 Listopad 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Opracowanie herbu Gminy Świeszyno

herb

Gmina Świeszyno przystąpiła do opracowania graficznego insygniów gminnych. Obecnie realizowana jest umowa z wykonawcą opracowania: Duet Heraldyczny Pan Robert Fidura i Pan Kamil Wójcikowski na opracowania dokumentacji projektowej „HERBU, FLAGI, FLAGI STOLIKOWEJ, TRZECH PIECZĘCI: GMINNEJ, WÓJTA GMINY, RADY GMINY (tzw. radzieckiej), SZTANDARU, 2 ŁAŃCUCHÓW ORAZ WITACZY" z uzasadnieniem historyczno - heraldycznym i zarysem historii gminy Świeszyno.

Wynagrodzenie łączne brutto wynosi: 7.692,31 zł, płatne transzami.

Termin wykonania do 15 grudnia 2016r. Istnieje możliwość przedłużenia umowy do 31 marca 2017r., z uwagi na proces administracyjny (wydanie opinii przez Komisję Heraldyczną i decyzji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji;

Zgodnie z umową Panowie wykonali projekty wstępne herbu Gminy Świeszyno, które konsultowano z pracownikiem Muzeum w Koszalinie – kierownikiem Działu Historii Miasta i Pomorza, dr Tomaszem Katafiaszem. W drodze rozmów Panowie projektanci opracowali ostateczną wersję projektu herbu i insygniów Gminy Świeszyno przedstawioną poniżej. Opracowane zostało również uzasadnienie historyczno – heraldyczne niezbędne do złożenia w MSWiA.

I. Projekt herbu Gminy Świeszyno:

Proponowany projekt herbu gminy Świeszyno zgodnie z klasycznymi regułami blazonowania przedstawia: w polu czerwonym od czoła z prawej łeb jednorożca z szyją, z lewej łeb kozła z szyją, zwrócone ku sobie, zaś od podstawy roślinę ziemniaka z jednym kwiatem, sześcioma liśćmi i trzema bulwami, wszystko srebrne.

Wybrano dwie tynktury dla zabarwienia projektu – czerwoną i srebrną (białą). Uzyskano w ten sposób nawiązanie do barw narodowych jak też zachowano właściwą barwę godła i pola herbu von Kameków. Niezależnie od tego, wykorzystane barwy mają też ogólną symbolikę, oznaczają m.in.: srebro – czystość, prawdę, niewinność, czerwień – chwałę, odwagę, waleczność, ogień, czerń – skromność1. Dopuszcza się, na potrzeby poligrafii i grafiki komputerowej, wyrażanie tynktury srebrnej przez kolor biały. W przypadku szczególnie uroczystej prezentacji herbu – np. na okładkach dyplomów, ozdobnych futerałach materiałów promocyjnych, na sztandarze, można wykorzystać barwę srebrną (farby, nici).

W herbie nawiązano z jednej strony do von Bevenhausenów czyli pierwszych właścicieli Świeszyna. Nawiązano również do rodu von Kameke oraz do rolniczych tradycji gminy. Nawiązanie do rodu von Kameke wydaje się słusznym pomysłem – w zestawieniu z von Bevenhausenami otrzymujemy wspomnienie pierwszych i ostatnich ważniejszych właścicieli ziemskich w okolicy. Ponadto von Kamekowie zasłużyli się dla historii gminy pozostawiając po sobie słynną hodowlę ziemniaka, gdzie m.in. opracowano popularną odmianę Bryza. Umieszczenie w herbie kameckowskiej głowy kozła wymogło redukcję bevenhausenowskiego jednorożca do samej głowy – zestawienie pełnego zwierzęcia z samą tylko głową innego zwierzęcia byłoby zabiegiem niefortunnym.

W herbie umieszczono roślinę ziemniaka, który rozsławił Strzekęcino, a przez to całą gminę. Roślina została wystylizowana w sposób właściwy dla heraldyki – tzn. zostały wyolbrzymione jej cechy charakterystyczne – bulwy oraz kwiat, jak również uproszczono wizerunek liści i łodyg. Roślina ziemniaka jest motywem unikalnym w heraldyce nie tylko polskiej ale europejskiej. W całym kraju jedynie sąsiednia gmina Biesiekierz używa motywu ziemniaka, ale jest to naturalistyczne przedstawienie tamtejszego Pomnika Ziemniaka.

II. Flaga gminy Świeszyno

flaga

Jako flagę gminy Świeszyno zaproponowano płat prostokątny o proporcjach 5:8 (wysokość do szerokości), czerwony, z godłem herbu Gminy wysokości 9/10 wysokości płata w jego części centralnej. Proponowana jest zatem tzw. flaga heraldyczna. Flaga tego typu wpisuje się w polską tradycję tworzenia chorągwi, która przyjęła umieszczanie godła na płacie w barwie pola herbu. Dzięki takiemu zabiegowi można również lepiej eksponować względnie złożone godło herbowe.

III. Banner gminy Świeszyno

baner

Banner gminy Świeszyno jest pionowym odwzorowaniem flagi na płacie prostokątnym o proporcji 1:4 (szerokość do wysokości), z godłem umieszczonym w odległości 1/3 od górnej krawędzi bannera.

 

IV. Flaga stolikowa gminy Świeszyno

flaga

Flaga stolikowa gminy Świeszyno jest pionowym odwzorowaniem flagi na płacie prostokątnym o proporcji 1:2 (szerokość do wysokości), z godłem umieszczonym w części centralnej flagi. Całość zawiesza się na poprzeczce mocowanej do stojaka.

V. Pieczęcie gminy Świeszyno

pieczęćpieczęćpieczęć

Pieczęcie gminy Świeszyno zaprojektowano w trzech wariantach: pieczęć ogólna, pieczęć Rady Gminy i pieczęć Wójta. We wszystkich przypadkach pieczęcie są okrągłe, o średnicy 36 mm, z godłem herbu Gminy w części centralnej, oddzielonym linią perełkową od otoku z majuskułową legendą w postaci odpowiednio: + GMINA ŚWIESZYNO, + RADA GMINY ŚWIESZYNO, + WÓJT GMINY ŚWIESZYNO. Przerywnik + rozpoczynający legendę ma formę krzyżyka kawalerskiego.

VI. Łańcuchy władzy gminy Świeszyno

łańcuch

Łańcuchy władzy gminy Świeszyno składają się z 12 ozdobnych ogniw i przywieszonego u dołu tzw. klejnotu łańcucha. Ogniwa mają formę ośmiopłatka mającego przywodzić na myśl widzianą z góry endemiczną roślinę rzęśli. Cztery pierwsze ogniwa mają dodatkowo nałożone okrągłe plakietki na których znajdują się godła nawiązujące do najważniejszych właścicieli ziemskich na terenie gminy – von Bevenhausenów (trzy jednorożce), zakonów cysterskich w Koszalinie, Słupsku i Bukowie Morskim (pastorał z welonem), von Münchowów (trzy głowy Maurów) oraz von Kameków (łeb kozła z szyją). Klejnot łańcucha, zawieszony u jego spodu i spoczywający na piersi noszącego to herb gminy Świeszyno w kartuszu roślinnym mającym przywodzić na myśl rośliny rzęśli widziane od boku. Łańcuch wójtowski jest wykonany z metalu w barwie złocistej, zaś łańcuch przewodniczącego rady z metalu w barwie srebrzystej.

VII. Sztandar gminy Świeszyno

sztandarsztandar

Prawa strona sztandaru to płat czerwony z godłem państwowym w części centralnej. Strona lewa to płat biały, ze skośnym szerokim pasem czerwonym, na którym centralnie znajduje się godło herbowe gminy Świeszyno. W rogach pasa czerwonego półkoliście majuskułowe białe napisy: u góry – GMINA, u dołu – ŚWIESZYNO, w rogach płata białego półkoliście majuskułowe czerwone napisy: u góry 1227 (pierwsza wzmianka z terenu gminy), u dołu 2017 (fundacja sztandaru).

Płat sztandaru jest kwadratem o wymiarach 100x100 cm, obszytym z trzech stron frędzlą szerokości 5 cm, zaś czwarty bok przymocowany jest do drzewca koluszkami umocowanymi na szpili. Drzewce z drewna toczonego, średnicy 4 cm, i długości 200 cm. Drzewce zwieńczone głowicą w formie grotu ze stylizowanych listków rzęśli, okalających godło herbowe województwa. Głowica z metalu w barwie złocistej. U nasady głowicy przywiązana szarfa czerwono-biało-czerwona, zakończona frędzlą.

 

Wnioski

 

Na podstawie przedstawionego przez autorów Pana Roberta Fidury i Pana Kamila Wójcikowskiego opracowania projektów herbu i insygniów Gminy Świeszyno oraz Uzasadnienia historyczno – heraldycznego projektów symboli Gminy Świeszyno, Gmina Świeszyno wystąpi z wnioskiem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji - Komisji Heraldycznej, o opinię.

 

W przypadku opinii pozytywnej projekt zostanie poddany procedurze uchwalenia przez Radę Gminy Świeszyno. W przypadku uwag Komisji Heraldycznej autorzy, zgodnie z umową dokonają stosownych poprawek, by projekty uzyskały opinię pozytywną.