Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Brunona, Jana i Andrzeja
niedziela, 12 lipiec 2020

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Ogromne unijne pieniądze dla Gminy Świeszyno!

Fantastyczna wiadomość dotarła do nas z Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. W wyniku trwającej dziesięć miesięcy procedury oceny, rozstrzygnięty został nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 9.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Na 95 złożonych projektów, tylko 35 otrzymało dofinansowanie, w tym oba złożone przez Gminę Świeszyno!

Pierwszy projekt pn. „Odtworzenie funkcji społecznych i infrastrukturalnych obszaru Konikowo umożliwiającego powrót mieszkańców na rynek pracy”, dotyczycący zakończonej już budowy żłobka w Konikowie, uzyskał dotację w wysokości 2 583 713,19 zł. Tym samym całe przedsięwzięcie obejmujące budowę i funkcjonowania żłobka, sfinansowane zostanie z aż trzech różnych źródeł zewnętrznych. Wyposażenie obiektu oraz zapewnienie jego bieżącego utrzymania w okresie pierwszych 24 miesięcy, realizowane jest z projektu, który otrzymał dofinansowanie z działania 6.6. RPO i jest ściśle powiązany z tym pierwszym. Poza tym kwota 840 000,00 zł to dotacja otrzymana z rządowego programu „Maluch+”. Dzięki połączeniu trzech projektów, koszt całej inwestycji dotyczącej budowy żłobka, pokryty zostanie w budżetu gminy jedynie w około 15%. Nakłady gminy związane z funkcjonowaniem żłobka w okresie dwóch pierwszych lat również będą minimalne, ponieważ wynagrodzenie pracowników, koszty mediów, artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych oraz środków czystości również finansowane są w ramach działania 6.6 RPO.

Drugi projekt, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 3 999 999,99 zł nosi nazwę „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji sportowych i mieszkańców z obszaru rewitalizacji” i dotyczy budowy hali sportowej w Świeszynie wraz z jej kompleksowym wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego. Koszt całej inwestycji szacowany jest na 7 354 260,58 zł i jest to kolejne zadanie, którego finansowanie pochodzić będzie z kilku źródeł. Kwota 2 151 400,00 zł to dotacja otrzymana z Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Sportowa Polska”. Wobec powyższego wkład gminy szacuje się na kwotę 1 202 860,59 zł.

Realizacja wielu gminnych inwestycji, szczególnie tak dużych, nie byłaby możliwa bez finansowania środkami pozabudżetowymi. Dlatego Gmina Świeszyno bardzo aktywnie podejmuje działania mające na celu pozyskiwanie środków zarówno z programów unijnych jak i krajowych, a rozstrzygnięcie naboru w ramach działania 9.3 pokazuje, że są to działania bardzo skuteczne.

projekt

projekt

projekt