Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Ambrożego, Emila i Gawła
wtorek, 16 Październik 2018

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Nowe drogi w Gminie Świeszyno

droga

W dniu wczorajszym zatwierdzona została ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, która jest bardzo korzystna dla naszej gminy.

Wyniki konkursu z pewnością ucieszą mieszkańców Giezkowa. Już w przyszłym roku przebudowana zostanie droga gminna na odcinku 280 mb, prowadząca od skrzyżowania z drogą powiatową (przy sklepie) do posesji nr 8. Droga będzie posiadała nawierzchnię z kostki typu polbruk, ponadto wykonane zostaną miejscowe chodniki, zjazdy do posesji oraz pobocza utwardzone. Jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ przy tej właśnie drodze mieszka zdecydowana większość mieszkańców Giezkowa. Koszt zadania szacuje się na 391 436,06 zł, przy dofinansowaniu 195 718,00 zł.

Dzięki usilnym staraniom Gminy Świeszyno, w partnerstwie z Powiatem Koszalińskim wykonana zostanie przebudowa będącej w bardzo złym stanie technicznym drogi powiatowej nr 3530Z Konikowo-Niekłonice. Z inicjatywy Gminy wykonana została w pierwszej kolejności dokumentacja projektowa, której koszt podzielony został solidarnie między Gminę i Powiat. Następnie podpisano porozumienie o wspólnej realizacji zadania, które zakłada partycypację ze strony Gminy w wysokości 25% kosztów kwalifikowalnych. Drugie 25% dołoży Powiat, natomiast 50% stanowić będzie dotacja. Ponadto Gmina Świeszyno pokryje koszty budowy oświetlenia drogowego. Łączna wysokość środków Gminy wyniesie maksymalnie 1 840 000,00 zł, przy wartości całego zadania 6 253 198,64 zł i dofinansowaniu 2 956 599,32 zł.

Ponadto w partnerstwie z Powiatem oraz Gminą Biesiekierz przebudowana zostanie również droga powiatowa 3523Z na odcinku Droga Krajowa nr 6 – Laski Koszalińskie-Dunowo. Zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem oraz Gminą Biesiekierz, Gmina Świeszyno partycypować będzie w wysokości 25 % kosztów kwalifikowalnych dotyczących odcinka drogi znajdującego się na terenie naszej gminy. Całkowita wartość zadania to 5 999 962,64 zł, przy dofinansowaniu z Budżetu Państwa 2 956 599,32 zł oraz wkładzie własnym gminy sięgającym maksymalnie 487 500,00 zł.

Powyższe inwestycje to kolejny sukces Gminy Świeszyno w zakresie poprawy infrastruktury drogowej zarówno dróg gminnych jak i dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy.