Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Daniela, Julii i Andrzeja
niedziela, 21 lipiec 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Informacja o zakazie wprowadzania wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej

Wójt Gminy Świeszyno przypomina, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Nr 1152 z późn. zm.) obowiązuje zakaz wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz  wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zakaz wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz  wód drenażowych został również określony w zawartej umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Kto wprowadza wody opadowe i roztopowe oraz  wody drenażowe do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 złotych.

(podstawa prawna:  art. 28 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., Nr 1152 z późn. zm.).

Mając na uwadze zgodne z prawem korzystanie z urządzeń kanalizacji sanitarnej wzywam właścicieli posesji do dobrowolnego usunięcia istniejących nieprawidłowości polegających na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Informuję, że  będą prowadzone kontrole w  zakresie przestrzegania zakazu wprowadzania wód opadowych i roztopowych oraz  wód drenażowych do urządzeń kanalizacyjnych.

W celu wykrywania miejsc dopływu niepożądanych wód deszczowych do systemu kanalizacji sanitarnej pracownicy Gminy prowadzą tzw. zadymianie sieci. Wykorzystują do tego celu generator mgły. Gęsta mgła wtłaczana jest w rury kanalizacyjne pod małym ciśnieniem. Mgła ta jest całkowicie bezwonna i bezpieczna dla ludzi oraz zwierząt. Szybko rozchodzi się po sieci lub instalacji kanalizacyjnej, wychodząc na zewnątrz przez nieszczelności, studnie rewizyjne, czyszczaki, kratki itp. Zadymianie pozwala na szybką lokalizację zakrytych w terenie studni rewizyjnych, rur, rynien, kratek, połączonych nieprawidłowo z siecią kanalizacyjną.

 

Poniżej harmonogram przeprowadzania tzw. zadymiania sieci:

miejscowość

Przewidywana data rozpoczęcia

Niekłonice

22.01.2019

Konikowo

29.01.2019

Chałupy

05.02.2019

Świeszyno

12.02.2019

Kępa Świeszyńska

19.02.2019

Włoki

26.02.2019

Mierzym

05.03.2019

Chłopska Kępa

12.03.2019

Giezkowo

19.03.2019

Bagno

26.03.2019

Strzekęcino

02.04.2019

Niedalino

09.04.2019

Dunowo

16.04.2019

Zegrze Pomorskie

23.04.2019

Sieranie

07.04.2019