Oficjalna strona Facebook Gminy Świeszyno

Imieniny: Daniela, Julii i Andrzeja
niedziela, 21 lipiec 2019

BIP

Herb Świeszyno

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

„Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego”

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Marginalizacja deficytów obszaru Zegrza Pomorskiego” została dziś podpisana przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Tomasza Sobieraja oraz  Wójta Gminy Świeszyno Ewę Korczak.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności obszarów miejskich i wiejskich. Rozpoczęcie realizacji projektu przewidziane jest na marzec bieżącego roku, natomiast zakończenie na czerwiec 2020 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 3 785 293,36 zł przy dofinansowaniu w wysokości 2 745 170,34 zł.

Główne działania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu to przede wszystkim: modernizacja infrastruktury oczyszczalni ścieków (likwidacja starej oczyszczalni i budowa nowej), budowa Centrum Aktywizacji Wiejskiej (świetlicy wiejskiej) wraz z zagospodarowaniem terenu (m. in. siłownią zewnętrzną, placem zabaw, parkingiem i ogrodzeniem), a także kompleksowe wyposażenie Centrum Aktywizacji Wiejskiej wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań aktywizacyjnych (m. in. urządzenia fitness, maszyna do szycia, maszyna do quillingu, biżuteria artystyczna, koło garncarskie, akcesoria do ceramiki, piec do ceramiki czy tablica interaktywna).

Ponadto po zakończeniu projektu zaplanowane jest prowadzenie warsztatów mających na celu rozwój lokalnych tradycji rolnych oraz organizowanie cyklicznych zajęć animacyjnych dla seniorów  osób wykluczonych społecznie.

Jest to kolejny sukces, który odniosła nasza gmina skutecznie pozyskując środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych.

umowa

umowa